Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ek Kesin Kayıt Duyurusu

SİİRT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EK KESİN KAYIT DUYURUSU

 

2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına yapılan ek başvurular tamamlanmıştır. Sonuçlar aşağıdaki dosyada ilan edilmiştir.

 

 

İşlemler 

 

Sonuçların Duyurulması

05.09.2023

Kesin Kayıtların Yapılması

06.09.2023 – 10.09.2023  (online)

Kayıt Linki

 https://forms.gle/ZChvUdzTXwoiPL3v6

 

KESİN KAYITLAR

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları 06 Eylül 2023 Çarşamba günü başlayacak ve 10 Eylül 2023 Pazar günü mesai bitiminde sona erecektir. Kesin kayıtlar ONLİNE yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adaylar  https://forms.gle/ZChvUdzTXwoiPL3v6 online linke tıklayarak aşağıda kesin kayıt için gerekli belgeleri yükleyeceklerdir. Gerek duyulduğu takdirde ders döneminde kayıt için gerekli olan belgelerin asıllarının ibrazı istenebilir. Talim ve Terbiye Kurulunun “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” konulu 9 numaralı kararında belirtilen bölüm koşullarının sağlanmaması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir. Online kesin kayıtlarda yanlış, eksik veya geçersiz belgelerden adayın kendisi sorumlu olacaktır ve böyle bir durum belirlendiğinde kaydı silinecektir. Kesin kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybetmiş olacaklardır.

Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren veya kaydı silinmek durumunda kalınan öğrencilerin kayıt ücreti 25 Ağustos 2015 Tarihli Resmî Gazete ilan edilen Bakanlar Kurulu Kararının 16’ncı maddesinin 1’nci bendi gereğince kesinlikle iade edilmeyecektir.

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

1.    Lisans Mezuniyet Belgesi ya da Diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışındaki Üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği kayıt sırasında belgelendirilmelidir). E-Devletten alınan belgeler geçerlidir.

2.    Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Transkript)

3.    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4.    Fotoğraf

5.    Öğrenim ücretinin 1. taksitinin (4000 TL) ödendiğine dair banka dekontu T.C. Ziraat Bankası Siirt Şubesindeki TR80 0001 0000 9462 1307 5250 01 IBAN hesabına (Hesap Adı: SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ)  Ad Soyad, T.C. kimlik numarası ile “2023-2024 PFE I. Dönem Ücreti” şeklinde açıklama belirtilerek ödenecektir.

 

 

Arş. Gör. HASİBE OTAL (0484) 212-1111 / 3195
Eğitim Fakültesi
5 Eylül 2023