2020-1-TR01-KA103-090859 PROJESİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

2020-1-TR01-KA103-090859 PROJESİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ değerlendirme sonuçlarına ilişkin Rektörlükçe oluşturulan Komisyon Kararı için tıklayınız.

2020-1-TR01-KA103-090859 PROJESİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ kapsamında yapılan İngilizce Dil Sınavı Sonuçları için tıklayınız.

2020-1-TR01-KA103-090859 PROJESİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ kapsamında yapılan değerlendirmeler öğrencilerin İngilizce Dil Sınavından aldığı not ve Transkriptteki notu toplanıp, ikiye bölünerek hesaplanmıştır. Ortalaması 50 altında kalan öğrenciler kazananlar listesine girememiştir. Diğer taraftan deprem bölgesindeki öğrenciler için +10 puan verilmiştir (Detaylı bilgi için bkz. https://erasmus.siirt.edu.tr/duyuru/erasmus-basvurularinin-guncellenmesi-hk-/28057293.html)

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ yapmaya hak kazanan öğrencilerin listesi için tıklayınız.

NOT: Her bir faaliyet için Enstitü/Fakülte/MYO/YO bazında seçim gerçekleştirilmiştir.

FERAGATNAME VE KATILIM BEYANNAMELERİ VERİLDİKTEN SONRA LİSTE TEKRAR GÜNCELLENEBİLİR.

Feragatname

Katılım Dilekçesi

Erasmus +
17 Mart 2023