2020-1-TR01-KA103-090859 PROJE DÖNEMİ ERASMUS+ PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI

2020-1-TR01-KA103-090859 PROJE DÖNEMİ ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI 

Kontenjan: 3

 

Hareketliliklerin 31 Mayıs 2023 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Başvuru esnasında istenilen belgeler:

1.      Varsa dil puanını gösteren belge,

2.      Personel Daire Başkanlığından ya da E-Devlet üzerinden alınan Siirt Üniversitesi’nde hizmet yılını gösterir belge,

3.      Şehit ya da Gazi yakını olduğunu gösterir belge,

4.      Engelli durumunu gösterir belge.

5.      İdari Personel Eğitim Alma Hareketliliği Değerlendirme Formu (https://erasmus.siirt.edu.tr/dosya/Default.aspx?dosya=37114595)

6.      Online başvuru (http://erasmusbasvuru.ua.gov.tr)

 

Ayrıca tarafımıza imzalı olarak gönderilecek Davet mektubu (Aday personel karşı kurumdan temin edecektir. Hareketlilik sadece başvuru esnasında kabul alınan kuruma yapılabilir.) ve eğitim alma iş akış formu (https://erasmus.siirt.edu.tr/dosya/Default.aspx?dosya=805608377) verilmesi gerekmektedir. Fakat başvuru esnasında kabul mektubu ve eğitim alma iş akış formunun gönderilmesine gerek yoktur.

Yukarıda belirtilen online başvuru harici belgelerin erasmus@siirt.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ: 24.03.2023

 

Erasmus +
8 Mart 2023